Christoph Maria Ravesloot (1963) begon op zijn 21ste verjaardag als ondernemer. Dat is hij nu nog. Hij rondde drie studies af: Bouwkundig ingenieur (TUD), Wetenschapssocioloog (UVA) en promotie tot doctor in de technische wetenschappen (TU/e).

Christoph Maria krijgt opdrachten om het verschil te maken als complexe problemen, niet meer met de oude methode kunnen worden opgelost. Er is een nieuwe methode nodig. Op het gebied van MVO en duurzaamheid wordt dan met behulp van sociale innovatie kennis gegenereerd om op een nieuwe manier te werk te kunnen gaan.

Christoph Maria werkt cross-border binnen verschillende culturen. Hij is bekend als dagvoorzitter van conferenties. Hij maakt deel uit van prijsvraag- en aanbestedingsjury's, hij voert onderzoeken uit en teksten voor publicaties, hij geeft les in onderzoeksmethodologie en coacht professionals bij het uitoefenen van hun vak. Vooral als het verschil gemaakt moet worden. Af en toe treedt hij zelf op als directeur a.i. zodat de verandering sneller kan worden ingevoerd.

Dr.drs.ir. Christoph Maria Ravesloot is lector innovatiemodellen Duurzame Energie op Hogeschool Inholland bij TOI in Alkmaar en lector Duurzaam Bouwproces met BIM bij kenniscentrum RDM op Hogeschool Rotterdam.


Terug naar het Ledenoverzicht
Christoph Maria Ravesloot

Christoph Maria Ravesloot

dr.drs.ir. C.M. Ravesloot BV