Ontbijt voor Profijt is een professionele netwerkorganisatie waarbij aangesloten vertegenwoordigers van bedrijven mond-tot-mond reclame maken voor de collega’s van Ontbijt voor Profijt, eventueel met behulp van klanten.


Ontbijt voor Profijt komt iedere dinsdagochtend om 7:00 uur bijeen op de locatie van de Makro Delft, ingang Food. De bijeenkomst duurt tot 08:30 uur. Ontbijt voor Profijt ontvangt graag gasten, als u een mail stuurt naar de secretaris of voorzitter, dan ontvangt u een bevestiging voor uw deelname aan het ontbijt.

Ontbijt voor Profijt onderscheidt zich van andere netwerkorganisaties door het nauwgezette proces van doelrealisatie, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling én door de aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Tijdens een goed verzorgd ontbijt wordt in anderhalf uur de agenda behandeld.

Vaste punten:

  • kennismaken met de gasten;
  • voorstellen door de leden en de gasten van zichzelf en hun bedrijf in één minuut presentaties;
  • reflecties op de presentaties met tips voor optimalisering;
  • uitwisselen van visitekaartjes;
  • scholding door een bondige inleiding over netwerken of maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  • vragen en reacties van de leden over de inleiding;
  • profijttips in de vorm van recommandaties;
  • tien minutenpresentaties over USP's (Unique Selling Points) van de onderneming door één van de leden;
  • rondje 'hoe sta je ervoor?';
  • discussies over uitéénlopende onderwerpen.


Ontbijt voor Profijt

Makro Delft
Schieweg 104
2627 AR Delft