Ontbijt voor Profijt

Netwerkorganisatie van wakkere mensen!

Ontbijt voor Profijt

Ontbijt voor Profijt

Vóór dat de concurrent wakker wordt, als de agenda-uren onbeschreven en de parkeerplaatsen nog vrij zijn, komen de leden van Ontbijt voor Profijt samen. Zo'n vroege start kost moeite maar loont. De leden trekken profijt van elkaar door met elkaar over (de valkuilen van) hun business te praten.


Wekelijks geven ze een zestig seconden presentatie over hun bedrijf. Op toerbeurt geeft één lid een tien minuten presentatie. Dat is leerzaam voor henzelf en nuttig voor de andere leden. Dan al worden twee doelen bereikt:

  1. scholing door reflectie van betrouwbare mensen die elkaar op den duur dóór en dóór kennen.
  2. kennis van de expertise van de ander; een noodzakelijk gegeven voor recommandatie van leden bij jouw klanten en relaties. Het uitwisselen van visitekaartjes en profijttips behoort tot de vaste agendapunten.

Leden van Ontbijt voor Profijt geven regelmatig gasten de gelegenheid om zichzelf te presenteren en kennis te maken met Ontbijt voor Profijt. Dat is goed voor het netwerk en levert dikwijls nieuwe contacten op. Niet zelden blijvende. Ontbijt voor Profijt is niet louter commercieel.

De leden willen maatschappelijk verantwoord ondernemen; iets toevoegen aan de leemte tussen ondernemingen en overheid. Nooit als gift, altijd als investering. Ontbijt voor Profijt is wars van regels en kleine lettertjes. Besluiten berusten op gezamenlijkheid en transparantie.


Leden van Ontbijt voor Profijt zijn wakkere mensen!Ontbijt voor Profijt

Makro Delft
Schieweg 104
2627 AR Delft